Arbeidsvoorwaarden bij Ziekenhuis Gelderse Vallei

Wat maakt het aantrekkelijk om te werken bij Ziekenhuis Gelderse Vallei?

CAO en salaris

Voor de meeste medewerkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei is de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Ziekenhuizen van toepassing. De CAO is te bekijken op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De salarissen worden bepaald volgens de in de zorg gehanteerde functiewaarderingsmethode FWG.

De salarissen zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De hoogte van de vakantietoeslag is 8% van het jaarsalaris. Als medewerker ontvang je ook een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Een volledige werkweek bedraagt 36 uur. Er zijn mogelijkheden voor parttimewerk of meer werken, conform de interne regeling deeltijdbeleid.

Bij een 36-urige werkweek bedraagt het aantal vakantie-uren per kalenderjaar 144 uur. Voor de deeltijdwerker geldt het naar rato beginsel.

Werknemers van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn automatisch aangemeld bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kijk voor meer informatie op de website van PFZW.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Dit maakt het voor medewerkers gedeeltelijk mogelijk om het arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen wens samen te stellen. Zo kunnen werknemers een deel van de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of brutoloon inruilen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor het (ver)kopen van verlofuren of het fietsplan.

Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)

Bij een 36-urige werkweek ontvangt iedere werknemer jaarlijks een PLB van 57 uur. Voor de deeltijdwerker geldt het naar rato beginsel. Het PLB kan worden aangewend voor bestedingsdoelen in tijd.

Ondersteuning en advies bij verzekeringen en hypotheken

Het Employee Benefits Bureau (EBB) ondersteunt en adviseert onze medewerker op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en financiële planning. Door middel van slimme collectieve afspraken zijn er veel voordelen te behalen. Kijk voor meer informatie op www.ebbgroep.nl.  

Secundaire arbeidsvoorwaarden bij Ziekenhuis Gelderse Vallei

Wij bieden je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij het speerpunt voeding, bewegen en slaap. Zo krijg je korting op je sportabonnement, bieden we je lekkere en gezonde keuzes in ons personeelsrestaurant en kun je voordelig een fiets aanschaffen.