Disclaimer

Juridische verklaring

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Ziekenhuis Gelderse Vallei op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.geldersevallei.nl. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Content van derden

Links naar en content van derden vallen in principe buiten de controle door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ziekenhuis Gelderse Vallei is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud (content) van derden en/of het privacy beleid van externe websites. Lees meer in ons cookiebeleid.

© Copyright

Alle rechten berusten bij Ziekenhuis Gelderse Vallei, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ziekenhuis Gelderse Vallei is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Privacyverklaring

Ziekenhuis Gelderse Vallei respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, namelijk het verzenden van informatie over onze activiteiten. Ziekenhuis Gelderse Vallei houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag binnen deze website. Hiermee kunnen wij de dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u het contactformulier gebruiken.

Veiligheid

In Ziekenhuis Gelderse Vallei vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek heeft gevonden in één van onze systemen horen wij dit graag. Dan kunnen wij zo snel mogelijk maatregelen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • De bevindingen die u heeft te mailen naar responsibledisclosure@zgv.nl.
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, data niet te verwijderen of data aan te passen.
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het probleem is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van de lek te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • Wij reageren binnen drie werkdagen dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden, ondernemen wij geen juridische stappen tegen u betreffende de melding.
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, van de ernst van het lek.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.