Wouter Westendorp, longarts

1. Waarom heb je voor dit ziekenhuis gekozen?

Ik ken het ziekenhuis eigenlijk al sinds 2000, omdat ik hier begonnen ben als verpleegkundige. Wat ik hier prettig vind is de goede en informele sfeer. Laagdrempelig overleg met collegae in welke functie dan ook, waarbij je met elkaar hetzelfde doel dient, namelijk de zorg voor de patiënt. De grootte van het ziekenhuis vind ik ook fijn: klein genoeg om elkaar te kennen maar ook groot genoeg om uitdagend werk te hebben waarbij er gehandeld wordt volgens de nieuwste inzichten.

2. Wat houdt je functie precies in?

Het zwaartepunt van mijn werk ligt in de zorg voor mensen bij wie een kwaadaardige ziekte in de longen wordt vastgesteld. Ik vind het een uitdaging en een voorrecht om patiënten hier op een betrokken manier in te mogen begeleiden. Dit gaat van het eerste moment dat er een afwijking in de longen wordt vastgesteld en dan verdere diagnostiek nodig is, de eventuele behandeling tot de zorg voor mensen aan het einde van het leven. Naast de oncologie beoefen ik de longgeneeskunde in de volle breedte wat ook prettig is voor de balans.

3. (Hoe) komen ‘voeding, sport, en bewegen’ terug in je werk?

In mijn werk met patiënten heb ik dagelijks met deze speerpunten te maken. Een goede conditie, waar gezonde voeding en voldoende beweging aan bijdraagt, is essentieel in de zorg voor mensen met een longziekte. Het heeft invloed op de mate waarin klachten ervaren worden en ook directe invloed op behandelmogelijkheden.

4. Waar ben je het meest trots op in je werk?

Misschien is trots niet het juiste woord maar de meeste voldoening haal ik uit contact met patiënt en familie waarbij ik, ondanks de moeilijke situatie waarin deze mensen zich bevinden, iets wezenlijks voor hen heb mogen betekenen en verschil heb kunnen maken.

5. Wat wil je nog bereiken in je werk en hoe kan het ziekenhuis hierbij helpen?

Ik wil graag mijn werk op deze manier blijven uitvoeren. Ik hoop dat het ziekenhuis het voor mij mogelijk blijft maken dat tijd en aandacht voor de patiënt altijd boven andere belangen zal uitstijgen.

6. Hoe is de werk/privé balans?

Soms is het wel zoeken naar een goede balans. Het werk vraagt de nodige aandacht en is zeker geen 9 tot 5 baan. De voldoening maakt de inspanning meer dan waard. Wel is het belangrijk om de balans in de gaten te houden, ook met de impact die gebeurtenissen op jezelf als persoon hebben. Wat mij helpt is om moeilijke situaties bespreken met collega’s en in mijn privéleven genoeg ruimte nemen voor ontspanning.

7. Hoe is het contact met collega’s?

We hebben een mooie vakgroep, ieder met zijn eigen kwaliteiten waarin we elkaar ook aanvullen. Ook met andere collega’s vanuit alle hoeken van de organisatie is het contact laagdrempelig. Doordat het niet een te groot ziekenhuis is, leer je elkaar makkelijk kennen. Je groet elkaar altijd in de gang en dat vind ik erg prettig.

8. Hoe zou je de werksfeer bij Ziekenhuis Gelderse Vallei omschrijven?

Informeel en professioneel.

Vind jouw vacature
Ik vind het een uitdaging en voorrecht om patiënten op een betrokken manier te begeleiden.