Programma Directeur Alliantie Regionale Topzorg (ARTZ)

Andere functies
Afdeling
Recruitment
Dienstverband
Vast contract, onbepaalde tijd
Niveau
WO
Werkervaring
Ervaren
Aantal uren
36 uur per week
Salaris
max. € 7.669 bruto per maand

Ben jij die bevlogen Programma Directeur die de doelstellingen van ons samenwerkingsverband ARTZ gaat verwezenlijken?

Het A.R.T.Z.
A.R.T.Z. staat voor Alliantie Regionale TopZorg, een samenwerkingsverband tussen Rijnstate in Arnhem, Santiz/Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Onder de naam ‘A.R.T.Z. Oncologisch centrum’ werken de drie ziekenhuizen intensief samen op het gebied van oncologie. Vanuit de gedachte dat samenwerking leidt tot betere behandelingen, bekijkt A.R.T.Z. ook voor andere zorgvragen of er met samenwerking kwaliteitswinst te behalen is.
De samenwerking is in 2012 gestart bij oncologische operaties die relatief weinig voorkomen, zoals bij de behandeling van maagkanker, endeldarmkanker, longkanker en leverkanker.

Samen voor de hoogste kwaliteit
Sinds 2014 is de samenwerking geïntensiveerd. Medisch specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere zorgverleners van de drie ziekenhuizen wisselen kennis en ervaring uit en bespreken met elkaar resultaten van behandelingen. Dat doen zij ook over diagnostiek en behandelingen die de ziekenhuizen zelfstandig uitvoeren. Met als doel de oncologische zorg in elk ziekenhuis voortdurend naar een hoger niveau te brengen. Zo zijn inmiddels bij borstkanker de ééndagsdiagnostiek en geavanceerde apparatuur gemeengoed geworden van de drie ziekenhuizen. De hoogste kwaliteit is in elk van de ziekenhuizen de standaard. De ziekenhuizen nemen de 'best practices' steeds van elkaar over.

Over de functie
Wij zijn op zoek naar een bevlogen en inspirerend boegbeeld voor dit unieke samenwerkingsverband. Je bent, in nauwe samenwerking met de drie Raden van Bestuur en medisch specialisten van Ziekenhuis Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Santiz/Slingeland Ziekenhuis, verantwoordelijk voor de inrichting (strategie, beleid, meerjaren programmaplan, jaarplan, programmaresultaten) en sturing van het programma en de (deel)projecten. Door jouw positieve instelling en natuurlijke aanleg te verbinden ben jij in staat een uitstekende (regionale) samenwerking met de relevante betrokkenen (interne betrokkenen en externe partners) aan te gaan. Je bent een stevige, doortastende  persoonlijkheid, maar ook betrokken en empathisch en weet de gestelde koers vast te houden en daarmee de doelstellingen van het samenwerkingsverband te verwezenlijken. Je bent verantwoordelijk voor het opleveren van het programma en de overdracht van het programma naar de staande organisaties (borging). Je bent daarin zichtbaar voor de betrokken organisaties en weet indien nodig echt door te pakken. Zowel op proces als op inhoud, die voortvloeien uit het programma en de (deel)projecten die van invloed zijn op ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband ARTZ, weet jij op heldere en constructieve wijze te adviseren en signaleren. Als programmadirecteur speel je een belangrijke rol in de verkenning van een verdere verbreding van de samenwerking.

Plaats in de organisatie
Je legt periodiek verantwoording af over de voortgang van het programma in het regionaal overleg van de 3 besturen en voorzitters van de medische staven. Je ontvangt primair hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur van één van de 3 ziekenhuizen. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van het programma. Daarbij is een goede afstemming met het management wat verantwoordelijk is voor de hiërarchische aansturing van personeel en budgetten cruciaal, als ook de afstemming met betrokken medisch specialisten. Op mensgerichte wijze geef je functioneel leiding aan de (deel)projectleiders en indirect aan de programma/ projectmedewerkers.

Taken en verantwoordelijkheden
De programmadirecteur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Het vanuit landelijke en regionale ontwikkelingen, in nauwe multidisciplinaire samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio, uit zowel de eerste, tweede als derde lijn, invulling geven aan de strategische richting van het programma, het meerjarenprogrammaplan, daarvan afgeleid het jaarplan en de wijze waarop deze wordt gerealiseerd.
 • Je draagt zorg voor heldere communicatielijnen, synergie en cohesie tussen de betrokken programma- en organisatieonderdelen.
 • Je geeft (mede) richting geven aan de strategische keuzes binnen het samenwerkingsverband (ARTZ) en draagt zorg voor de doorvertaling naar relevante prestatie- en uitkomstindicatoren en noodzakelijke randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol van het programma, alsmede het sturen en monitoren daarvan.
 • Je geeft leiding aan de uitvoering, monitoring en bijsturing van het programmaplan en de financiële begroting van het programma zodat het afgesproken resultaat wordt bereikt en je neemt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het programma en zet de beschikbare capaciteit aan mensen, middelen en materialen efficiënt en doelmatig in.
 • Je stuurt op de realisatie van programma-afspraken en legt aan de hand van voortgangsrapportages per kwartaal verantwoording af over de voortgang.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de verbetering en vernieuwing van het programma, alsmede aan vernieuwing en zorglogistieke trajecten binnen de ARTZ als geheel en draagt zorg voor (gefaseerde) borging van het programma/deelprogramma’s binnen de staande lijnorganisaties.

Wat breng je mee

 •  Een afgeronde, voor de functie relevante, opleiding op academisch niveau is een vereiste.
 • Ruime managementervaring en kennis in de gezondheidszorg.
 • Ruime achtergrondkennis en brede ervaringkennis van de in het programma voorkomende disciplines (en samenhang met andere organisatie-onderdelen).
 • Een sterk analytisch vermogen is vereist om strategische problemen te kunnen doorgronden en op te lossen.
 • Kennis van en ervaring met veranderprocessen, (zorg)procesoptimalisatie en projectmanagement.
 • In staat zelfstandig complexe vraagstukken op te lossen waarbij het accent ligt op de probleemoriëntatie en analyse en waarbij op een subtiele wijze afwegingen uit diverse oplossingsrichtingen dienen te worden omgezet in concreet in te zetten acties.
 • Sociaal vaardig voor het zowel intern als extern voeren van overleg en onderhandelingen op strategisch-tactisch niveau en namens de organisatie.
 • Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het overbruggen van belangentegenstellingen en het aansturen van (ingrijpende) veranderingsprocessen.

Wij bieden jou:

 •  Allereerst een uitdagende functie binnen een uniek samenwerkingsverband.
 • Een arbeidsovereenkomst van 36 uur per week voor bepaalde tijd (18 maanden) met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een beloning conform de CAO Ziekenhuizen; de functie is ingeschaald in FWG 75 (max. € 7.669,- bruto p.m. o.b.v. fulltime dienstverband á 36 uur p.w.). De inschaling geschiedt aan de hand van opleiding en ervaring.
 • Vakantie- en eindejaarsuitkering 8,33%.

Interesse?
Ben jij die bevlogen Programma Directeur die de doelstellingen van ons samenwerkingsverband ARTZ gaat verwezenlijken? Je motivatiebrief en cv ontvangen wij graag uiterlijk 26 augustus  2019. Deze kun je richten aan De heer Wim van Harten, Voorzitter Raad van Bestuur, Rijnstate ziekenhuis. Voor vragen kun je contact opnemen met Stefan Putman via 06 5152 1373 of via sputman@rijnstate.nl. Voor indiensttreding vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan worden vergoed. Een assessment kan onderdeel van de procedure zijn. 

N.B. Je krijgt altijd een reactie op je sollicitatie! Controleer regelmatig je spambox. Het kan helaas voorkomen dat onze mail daarin terecht komt!  


ACQUISITIE N.A.V. DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD 

Gerelateerde vacatures