Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.werkenbijgeldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

Sandra neemt jou een week mee in haar werk!


Sandra is verpleegkundig specialist in opleiding 

''Werken in Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) als verpleegkundig specialist betekent… een afwisselende, uitdagende baan, waarin je verpleegkundige en medische taken combineert. Je wisselt directe patiëntenzorg af met overstijgende taken en levert een belangrijke bijdrage aan kwaliteits- en deskundigheidsbevordering.''

Maandag

Maandag is mijn opleidingsdag. We hebben verschillende lessen tijdens een opleidingsdag, zoals klinisch redeneren, farmacologie, onderzoek en rolontwikkeling. De opleiding is algemeen en je past de theorie zelf toe in de praktijk binnen je eigen expertisegebied. Dit is enorm leerzaam. 

Op de hartfalenpolikliniek word ik begeleid door een cardioloog en verpleegkundig specialist. Zij nemen mij mee in de hele breedte van de cardiologie, zodat ik binnen dit specialisme zoveel mogelijk ervaring opdoe. Zo zie ik niet alleen patiënten met hartfalen, maar loop ik voor mijn studie ook mee in de kliniek en op de polikliniek van de cardioloog. Daarnaast krijg ik de ruimte om stage te lopen bij de huisarts, zodat ik een beter beeld krijg van de totale patiëntreis. De rol van verpleegkundig specialist is namelijk heel dynamisch. Het ziekenhuis biedt daarnaast mogelijkheden om zowel bijscholingen als congressen te volgen. 

Dinsdag

De dinsdag begint vaak met het verdelen van de opgenomen patiënten en het inlezen in de casuïstiek van de patiënt. Daarna is het tijd voor de overdracht, waarin de bijzonderheden van de patiënten besproken wordt, zodat iedereen op de hoogte is van de laatste stand van zaken. Na de overdracht vindt de ochtendvisite op de verpleegafdeling plaats. Nadat alle patiënten gezien zijn volgt er supervisie van de cardioloog en worden zo nodig extra onderzoeken aangevraagd.

In de middag is er tijd om patiënten en eventueel familie extra uitleg en voorlichting te geven over de behandeling.  Natuurlijk vind ik het altijd fijn als een patiënt tevreden ontslagen kan worden uit het ziekenhuis. Ik vind het mooi dat ik de regie heb in de zorg voor de patiënt en probeer iedereen die nodig is te betrekken, zodat de patiënt de beste zorg ontvangt. Daarnaast is de afwisseling ook erg leuk!

Woensdag

Woensdag is mijn vrije dag. In mijn vrije tijd vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk los te komen van mijn werk. Ik zorg dat mijn voorbereidingen voor school klaar zijn. Ik heb vervolgens tijd om andere dingen te doen. Zo ga ik graag in de tuin of de moestuin aan de slag! Mijn vriend is namelijk fruitteler en ik help hem in mijn vrije tijd graag. Verder ben ik vaak creatief bezig. Bijvoorbeeld door te schilderen. 

Donderdag

De donderdag is een dag voor mij om aan projecten te werken die met mijn expertisegebied te maken hebben. Zo ben ik projectleider van het project telemonitoring voor de hartfalenpatiënt. Telemonitoring is een vorm van e-health waarbij patiënten op afstand, bijvoorbeeld thuis, zelf metingen uitvoeren. Daarnaast draai ik het project tele-hartrevalidatie en ben ik verantwoordelijk voor de transmurale zorgpaden. Deze dag gebruik ik ook voor collegiaal overleg en netwerken. Op zo’n dag ben ik zowel met verpleegkundig specialisten, artsen, ICT’ers, farmaceuten als zorgverzekeraars in gesprek, wat het werk uitdagend maakt en zorgt voor veel afwisseling! 

Uitgangspunt is dat je als verpleegkundig specialist 70% van je uren besteedt aan directe patiëntenzorg en 30% aan overstijgende taken, gericht op verbetering van de kwaliteit en deskundigheid van de zorg.

Vrijdag

Vrijdag werk ik op de polikliniek en mijn dag begint met het voorbereiden van mijn spreekuur. In de ochtend zie ik gemiddeld 5 tot 7 patiënten, fysiek of digitaal via beeldbellen. Ik vraag klachten uit vanuit een medisch en verpleegkundig oogpunt en geef informatie. Daarna is het tijd voor het telefonisch spreekuur. In de middag werk ik het spreekuur uit en zie ik afwisselend nog patiënten of heb ik bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg. Ik vind het fijn om met verschillende disciplines casuïstiek te bespreken. Iedere zorgprofessional heeft toch zijn eigen expertise en van elkaar kun je dan veel leren.

Als verpleegkundig specialist maak je veel mooie, maar soms ook verdrietige dingen mee. Een situatie die ik elk jaar weer bijzonder vind, is dat wij een patiënt op de polikliniek hebben die altijd in de maand december een grote boodschappentas vol met zelf gebakken kniepertjes meeneemt. Als blijk van waardering. Dit geeft mij enorm veel energie! 

Complementary Content
${loading}